måndag 9 januari 2017

Nästa år är valår

Det kanske känns som en lång tid till dess just nu, men under 2018 sker nästa val till kommun, region och riksdag. För mig som gick med i ett politiskt parti efter förra valet 2014, ska det bli en intressant upplevelse att följa hela valrörelsen från ett annat perspektiv. Mitt personliga mål för valet är att försöka bli vald till kommunfullmäktige här i Kungsbacka, men mina stora önskan är att fler människor får upp ögonen för liberala värderingar och ger Liberalerna ökat förtroende på riksplanet.

Vi lever i en tid där många svenskar tar liberala framsteg för givna och inte ser att vi måste fortsätta kampen för ett bättre samhälle med ökad frihet, tolerans och öppenhet. En orolig värld med ökad migration, populism och misstroende kräver att vi kraftsamlar och visar hur liberala värderingar kan förbättra världen. Det gäller även på det lokala planet: i bostadsområdet, stadsdelen eller kommunen.

Kartoffelraekkerne
Kartoffelraekkerne i Köpenhamn.

Den här personliga bloggen är tänkt att fungera som en plattform för politiska tankar, men även med inslag av åsikter om fastighetsbranschen där jag arbetar. Vi står inför stora utmaningar för att kunna öka bostadsbyggandet till att matcha behovet från marknaden. Samspelet mellan stad, fastighetsägare och hyresgäst måste utvecklas för att vi ska få en möjlighet att tillgodose alla aktörers önskemål. Jag tror på en tät, blandad och levande stad, där alla invånare får en möjlighet att själva kunna välja hur de vill bo.