onsdag 15 november 2017

Jag kandiderar till kommunfullmäktige

Just nu pågår Liberalerna Kungsbackas provval där jag söker förtroende att vara kandidat för Liberalerna i valet 2018.

Kungsbacka behöver fler skarpa liberaler i kommunfullmäktige som står upp för både marknadsekonomi och socialt ansvar. Vi liberaler ska vara lyhörda, lösa vardagsproblem och underlätta för klassresor.

 
Max Ramström
Fotograf: Patricia Mellin

 
Jag älskar Kungsbacka och jag brinner lite extra för frågor om bostäder, kultur och idrott. Mitt mål är att många fler ska få möjlighet att bli kungsbackabor! Vi behöver bygga mer - både lägenheter, villor, vårdboenden och studentlägenheter. Gärna både högt och tätt!

Kungsbacka står inför stora utmaningar. Som liberal är jag obotlig optimist. Vi liberaler ska tillsammans se till att nästa generation får det bättre än oss. Liberalismen behövs mer än någonsin när populismen växer sig allt starkare. När människor söker svar på sin oro ska vi finnas där som ett framtidsoptimistiskt parti. Vi får aldrig blunda för att beskriva obekväma problem, men samtidigt alltid erbjuda möjliga lösningar som bygger på kunskap.

Är du medlem i Liberalerna Kungsbacka blir jag väldigt glad över din röst i den rådgivande medlemsomröstningen inför valet 2018.

måndag 9 januari 2017

Nästa år är valår

Det kanske känns som en lång tid till dess just nu, men under 2018 sker nästa val till kommun, region och riksdag. För mig som gick med i ett politiskt parti efter förra valet 2014, ska det bli en intressant upplevelse att följa hela valrörelsen från ett annat perspektiv. Mitt personliga mål för valet är att försöka bli vald till kommunfullmäktige här i Kungsbacka, men mina stora önskan är att fler människor får upp ögonen för liberala värderingar och ger Liberalerna ökat förtroende på riksplanet.

Vi lever i en tid där många svenskar tar liberala framsteg för givna och inte ser att vi måste fortsätta kampen för ett bättre samhälle med ökad frihet, tolerans och öppenhet. En orolig värld med ökad migration, populism och misstroende kräver att vi kraftsamlar och visar hur liberala värderingar kan förbättra världen. Det gäller även på det lokala planet: i bostadsområdet, stadsdelen eller kommunen.

Kartoffelraekkerne
Kartoffelraekkerne i Köpenhamn.

Den här personliga bloggen är tänkt att fungera som en plattform för politiska tankar, men även med inslag av åsikter om fastighetsbranschen där jag arbetar. Vi står inför stora utmaningar för att kunna öka bostadsbyggandet till att matcha behovet från marknaden. Samspelet mellan stad, fastighetsägare och hyresgäst måste utvecklas för att vi ska få en möjlighet att tillgodose alla aktörers önskemål. Jag tror på en tät, blandad och levande stad, där alla invånare får en möjlighet att själva kunna välja hur de vill bo.